Szerzői jogok

A windsor-kronikak.hu honlapon elérhető tartalom a WK – Windsor Krónikák® (“szerkesztőség”) szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép a www.windsor-kronikak.hu weblapjára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az windsor-krónikák.hu domainnév, valamint az “WK – Windsor Krónikák®” logó és elnevezés szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a WK-Windsor Krónikák® Blog Szerkesztősége előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, és az alábbi konkrétan felsorolt esetek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az WK-Windsor Krónikák® fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi célzattal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját még közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így lemásolt részének további felhasználására, így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a blogszerkesztőség előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

A WK-Windsor Krónikák® oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újratovábbítani tilos. Tilos továbbá a szerkesztőség előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A WK-Windsor Krónikák® pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapon található tartalmak nagyon rövid részletei szabadon átvehetőek. E tekintetben nagyon rövid részletnek tekintő a tartalom címének és a tartalomhoz kapcsolódó legfeljebb 10 darab címke (tag) átvételét, felhasználását. Minden ezen felül átvett tartalom (pl. lead, kép, írott tartalom, vagy videó-, hangrészlet stb.) kizárólag a szerkesztőség írásbeli engedélyével vehető át.

A fentiekben kifejezetten nevesített esetek kivételével a honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika felhasználása kizárólag WK-Windsor Krónikák® írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján lehetséges.

A honlapról értesüléseket átvenni ebben az esetben is csak a honlapra való egyértelmű hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a WK-Windsor Krónikák® követelheti:

  • a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • b) a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • c) hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • d) hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • e) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • f) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
  • g) a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.